Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tại Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hạ Long.

  • Techcombank Thành Phố Hạ Long
  • Techcombank Hạ Long

    Số 283 tổ 4 Khu phố 4, phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

  • Techcombank Thành Phố Hạ Long
  • Techcombank Quảng Ninh

    Gian số L1-19, L2-10B, Tầng L1, L2, Trung tâm thương mại Vincom Center – Hạ Long, Khu cột đồng hồ, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh