Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tại Bắc Giang

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 2 địa điểm,...

Chi nhánh Techcombank tại quận/huyện của Bắc Giang