Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tại Gia Lai

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 17 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 1 địa điểm,...

Chi nhánh Techcombank tại quận/huyện của Gia Lai