Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tại Lạng Sơn

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cao Lộc 1 địa điểm, Thành Phố Lạng Sơn 2 địa điểm,...

Chi nhánh Techcombank tại quận/huyện của Lạng Sơn