Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tại Sóc Trăng

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm,...

Chi nhánh Techcombank tại quận/huyện của Sóc Trăng