Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam tại Thái Nguyên

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Phổ Yên 1 địa điểm, Huyện Đại Từ 1 địa điểm, Thành Phố Thái Nguyên 2 địa điểm,...

Chi nhánh Techcombank tại quận/huyện của Thái Nguyên